Produktsikkerhed og godkendelser 

Din sikkerhed for at produkter fra andersen & nielsen lever op til gældende sikkerhedskrav. 

GENERELT OM SIKKERHED OG PRISER

Som officiel importør af udenlandske varer til det danske marked, er det vores pligt at sørge for, at produkterne som kommer til Danmark, lever op til den danske lovgivning og har dansk monterings- og brugsvejledning med. Desuden er det vores ansvar, at de produkter, vi importerer og sælger til vores anerkendte forhandlernet, også kan serviceres af danske servicemontører. Endelig er det vores ansvar, at forbrugere altid kan føle sig sikre, når de køber vores produkter via anerkendte danske forhandlere. 

Som importør af produkter til Danmark, sørger vi selvfølgelig for, at vores produkter altid lever op til nedenstående danske lovgivninger og direktiver, så du kan være sikker på at gøre en god og ansvarlig handel:

CE-mærkning af elektriske produkter (el-sikkerhed for bugere), www.sik.dk
Weee direktivet (bortskaffelse af elektronisk affald), www.dpa-system.dk 
GDV-godkendelser for køkkenarmaturer (drikkevandssikkerhed for brugere (frivillig dansk ordning)) www.godkendttildrikkevand.dk eller tysk (DVGW), hollandsk (ATA - The Kiwa Water Mark) eller svensk (SP - KIWA) certifikat, der dokumenterer køkkenarmaturets sundhedsmæssige egenskaber

GODKENDELSE AF KØKKENARMATURER 

GDV-ordningen - godkendt til drikkevand - er en gebyrfinansieret ordning, hvor byggevarer i kontakt med drikkevand, herunder køkkenarmaturer, kan godkendes og mærkes, så produktet kan markedsføres og sælges på det danske marked, såfremt varen ikke allerede har en DVGW, ATA eller SP-mærkning. Ordningen er en garanti for at produktet ikke udskiller sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet. Alle køkkenarmaturer skal være godkendte for at være lovlige i Danmark. 

Når du som forbruger i Danmark skal købe dit køkkenarmatur, bør du altid kigge efter "Godkendt til drikkevand"-mærket, eller en af de tre nævnte udenlandske mærkninger. Alle køkkenarmaturer distribueret gennem andersen & nielsen as er altid godkendt efter enten tysk, hollandsk eller svensk standard eller mærket med GDV-logoet.

Klik her og gå til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse mere om godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand. 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ PARALLELIMPORT

Hvis du vælger at handle dine varer fra webshops, der parallelimporterer produkterne fra udlandet, skal du være opmærksom på, at du ikke har samme sikkerhed som forbruger, hvis du skulle opleve problemer med dit produkt. Ved parallelimporterede varer ser forhandleren nemlig stort på de danske lovgivninger og direktiver, som eksempelvis GDV-godkendelserne. Ved at handle parallelimporterede varer kan du derfor opleve følgende:

Manglende monteringsvejledning på dansk
Løs- og monteringsdele der ikke passer til de danske monteringsmuligheder
Eventuelle ekstra toldomkostninger
At du ikke kan forvente opbakning i forbindelse med reklamationer

Vi oplever forbrugere, der bliver skuffede, når vi afviser reklamationer på produkter købt hos webshoppen nyvo.dk eller på andre webshops inden- og uden for Danmarks grænser. Afvisningen skyldes, at disse produkter er parallelimporterede. Derfor anbefaler vi, at du altid handler ved en anerkendt forhandler, så du både får en sikker og ansvarlig handel.

PRODUKTSIKKERHED OG KVALITET ER HØJESTE PRIORITET HOS BLANCO

Bæredygtighed har i mange år været en indgroet del af BLANCOs organisation og er dybt forankret i hele værdikæden. Derfor er det af allerhøjeste prioritet, at ressourcer anvendes med omtanke og at produkternes høje kvalitet og sikkerhed opretholdes. 

Herunder gælder også, at BLANCOs produkter lever op til de krav og standarder, der er fastlagt for brug af kemikalier i produktionen. 

EU's kemikalielovgivning (REACH) sikrer, at kemikalier bruges forsvarligt med minimal risiko for miljø og sundhed og har desuden til formål at sikre oplysning omkring de kemikalier, der bruges i produktionen. 

Hos BLANCO arbejder man tæt sammen med leverandører, og sikrer jævnligt at indsamle oplysninger, godkendelser og dokumentation på, at alt forløber hensigtmæssigt i henhold til de lovgivningsmæssige bestemmelser. Og i særdeleshed når det gælder særligt risikable indholdsstoffer tager BLANCO sit ansvar og forpligtelser meget alvorligt.